Godt läkkött

Timmermannen August Karlsson i Nås socken råkade hugga av sig tummen tidigt på morgonen. Han stoppade tummen i fickan och på eftermiddagen fick han den fastsydd av Doktor Vadsten i sjukstugan. Två veckor senare var tummen läkt och Karlsson åter i gång med sin yxa.

Klippet kommer från Norra Skåne den 13 september 1894.

Klippet kommer från Norra Skåne den 13 september 1894.