Titanic

Strax före midnatt den 14 april 1912 kolliderade Titanic med ett isberg och sjönk. I de första rapporterna till Sverige kunde man läsa att alla passagerare hade räddats.

 

Klippet kommer från Kalmar den 16 april 1912

Senare stod det klart att det var många som saknades och befarades ha omkommit.

Klippet kommer från Kalmar den 20 april 1912

 

I Dalpilen den 1912 kunde man läsa att ett hundratal svenskar var ombord på Titanic. Tre av dessa var från Dalarna: Hilda Hellström, Frans Sindell och Lars Forslund. I artikeln visste man inte om de hade överlevt.

 

Klippet kommer från Dalpilen den 19 april 1912

Hilda Hellström: Åkte tredje klass och hon överlevde. Hon kom med i en av de sista livbåtarna. Trots protester från övriga i livbåten hjälpte hon en man från vattnet ombord på livbåten. Efter ankomst till New York satt hon häktad några dagar för att hon utsatt de andra för fara. Enligt uppgift blev hon sedan så rädd för vatten att hon aldrig återvände till Sverige. Hilda dog 1962 och är begravd i Memorial Park, Skokie, Cook, Illinois, USA (Sektion C, Lot 515, Grav 2)

Källor:
http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000064020
http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-survivor/hilda-maria-hellstrom.html

Klippet kommer från Dalpilen den 23 april 1912

I Kalmar den 24 april 1912 rapporteras det att kabelångaren Ninia är på väg att bärga omkomna efter Titanic. Ombord har man 150 likkistor och 180 ton is.

Klippet kommer från Kalmar den 24 april 1912

I New York Tribune den 16 april kunde man se bilder på några av de promineta personerna som varit ombord på Titanic, tillexempel Mrs George Widener från Philadelphia, John Astor, Mrs John Astor, Mrs William E Carter från Philadelphia och Isidor Straus, New York.

Klippet kommer från New York Tribune

 

Skärtorsdag 1880

Hönan var inte riktigt överens med sin förre ägare om att hon skulle flytta. Dagen efter försäljningen begav hon sig tillbaka till sitt gamla rede för att värpa. Trots att hon färdats under ett skynke till det nya stället lyckades hon hitta tillbaka.

 

Klippet kommer från Svenska tribunen den 7 juli 1880

Svar på tal

David Munch af Rosenschöld ger en snygg pik till en näsvis man vid en middag i Helsingborg…

i gamla testamentet var det visserligen en stor märkvärdighet, att åsnor förmåddes tala, men i våra dagar skulle det ändock vara märkvärdigare, om man kunde förmå åsnorna att tiga

Klippet kommer från tidningen Gamla och Nya Hemlandet
utgiven i Amerika 2 april 1907

 

Flickors uppfostran 1907…

För 110 år sen kunde man läsa i tidningen

Hvad gagnar det en flicka, som genomgått högskolan, att hon kan några latinska fraser, när hon blir gift med en ung man, som icke frågar efter hennes latin och finner henne oduglig att baka en kaka bröd eller steka ett stycke kött?

Klippet kommer från tidningen Gamla och nya hemlandet,
publicerad i Amerika 2 april 1907


Ernst Skarstedt (1857-1929) Wikipedia