Bevis för att gifta sig saknas

Jag har hittat tre notiser i Post- och Inrikes Tidningar gällande Johannes Svensson och Cecilia Hansdotter. De vill gifta sig men eftersom Johannes har vistats i Danmark och inte har några papper som styrker att det inte finns några laga hinder och att han är fri att gifta sig (och inte har gift sig under tiden han varit i Danmark) har Kropps pastorsämbete annonserat. Inom ett år måste man höra om sig om man ställer sig mot äktenskapet.

Klippet kommer från Post- och Inrikes Tidningar 25 januari 1841

Klippet kommer från Post- och Inrikes Tidningar 25 januari 1841

Jag blev naturligtvis nyfiken på hur det gick för Johannes och Cecilia, fick de till slut gifta sig med varandra?

Johannes föddes i Höja, 11 maj 1806 och Cecilia den 10 januari 1801 i Hässlunda. 1840 bor de tillsammans i Hjortshög och den 10 och 11 oktober 1840 föder Cecilia tvillingar. Den första flickan som föds den tionde,  är dödfödd men den andra som föds den elfte döps dagen därpå får namnet Wilhelmina.

Arkiv Digital: Kropp AI:9 sid 106

Arkiv Digital: Kropp AI:9 sid 106

I födelseboken noteras att det är Johannes Svensson som är far och mor är fästekvinnan Cecilia och dottern Wilhelmina blir då ett så kallat trolovningsbarn.

Arkiv Digital: Kropp CI:3 (1831-1860) Bild 45 / sid 81

Arkiv Digital: Kropp CI:3 (1831-1860) Bild 45 / sid 81

Lilla Wilhelmina dör dock bara några veckor senare, den 28 oktober, i förkylning.

Arkiv Digital: Kropp CI:3 sid 371

Arkiv Digital: Kropp CI:3 sid 371

Så, fick Johannes och Cecilia gifta sig med varandra till slut?

Nej, den 6 juni 1842 dör Johannes av något man kallar hektik eller hektisk feber 36 år gammal. Bilden på brudparet är alltså inte Cecilia och Johannes utan ett oidentifierat brudpar i ett av mina släktalbum. Bilden får ändå illustrera den här historien för jag önskar att det hade blivit ett lyckligare slut för Cecilia och Johannes.

Arkiv Digital: Kropp CI:3 sid 373b

Arkiv Digital: Kropp CI:3 sid 373b

 

Hektisk feber, Svensk Uppslagsbok, 1932 års upplaga

Hektisk feber, Svensk Uppslagsbok, 1932 års upplaga

Cecilia bor kvar i Hjortshög i tio år. 1852 flyttar hon till Ekeby. 1855 gifter hon sig med husaren Jöns Ström och de bor i Truedstorp.

Arkiv Digital: Ekeby CI:2 sid 317

Arkiv Digital: Ekeby CI:2 sid 317

 

Arkiv Digital: Ekeby AI:7 (1853-1861) sid 168

Arkiv Digital: Ekeby AI:7 (1853-1861) sid 168

Har oturen vänt för Cecilia nu?  Några år senare har Jöns lämnat henne, de är fortfarande gifta men han har flyttat till annan ort. När Cecilia dör den 4 mars 1870 står det noterat i död-och begravningsboken:

mannen har egenvilligt övergivit henne

 

Arkiv Digital: Ekeby FI:1

Arkiv Digital: Ekeby FI:1

I bouppteckningen som upprättas den 10 mars samma år, konstaterar man att det inte finns några kända arvingar och att

man ej med säkerhet vet om mannen Jöns Ström lefver eller han är död

Däremot så har Cecilia skrivit ett testamente där hon vill att hennes kvarlåtenskap ska tillfalla en före detta åbo Hans Persson samt Jöns Bengtssons i Hässlunda omyndiga barn.

Cecilia ägde ensam fastigheten och efter att hennes saker har auktioneras ut och alla skulder är betalda så uppgick behållningen av dödsboet till 504:60 (i dagens penningvärde runt 50 000). Så, trots allt hade hon det kanske ganska bra ändå, utan Jöns.

Arkiv Digital: Luggude häradsrätt FIIa:125 sid 291

Arkiv Digital: Luggude häradsrätt FIIa:125 sid 291

 

Luggude häradsrätt FIIa:125 sid 292

Luggude häradsrätt FIIa:125 sid 292