21 augusti 1896

Intressant exempel på, att våra hedniska förfäders offerväsen ej ännu fallit i glömska

skriver tidningen Dalpilen den 21 augusti 1896. En person har någon månad tidigare sett en kvinna bete sig märkligt vid en bergvägg. När kvinnan lämnat platsen gick personen fram och tittade närmare. Gammalt fett, ull, några mynt, en nagel och en bön till “älfvadrottningen” låg kvar.

18960821_Dalpilen

I Svensk Uppslags bok från 1937 kan man läsa följande om Älvkvarnar. Och på Wikipedia om Skålgropar.

Elvkvarn