Svar på tal

David Munch af Rosenschöld ger en snygg pik till en näsvis man vid en middag i Helsingborg…

i gamla testamentet var det visserligen en stor märkvärdighet, att åsnor förmåddes tala, men i våra dagar skulle det ändock vara märkvärdigare, om man kunde förmå åsnorna att tiga

Klippet kommer från tidningen Gamla och Nya Hemlandet
utgiven i Amerika 2 april 1907