Död på marken

Död på marken – så anges dödsorsaken för 73-åriga Stina Svensdotter i Djursdala. Hon verkar ha försvunnit den 10 oktober 1809 och på julafton samma år hittar man hennes kropp. Den är då “stympad och sönderrifven af Rof-djur” enligt noteringar som prästen skriver i död-och begravningsboken.

Prästen i Djursdala har skrivit ganska utförligt jämfört vad prästerna i församlingarna där jag brukar forska.

Hon blef född uti Horns socken och Torpet Erstorp 1736. Fader torparen Sven Persson och moder Annika Svensdotter. Gift år 1770 med drängen Johan Danielsson.

Stina begravs på nyårsafton 1809.

Hennes man, Jaen (Johan) Danielsson avlider 1813 i vattusot som vi i våra dagar skulle kalla för ödem, sjuklig vätskeansamling i kroppen.