Utflyttning och inflyttning

Nu har Dnacoachen fått en egen hemsida på riktigt! Den hittar du på www.dnacoachen.com och där har strax mina första digitala kurser premiär. Där finns även information om olika föredrag och uppdragsforskning.

Den här sidan kommer att finnas kvar och leva vidare den också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *