Pojklymnar

Två pojkar fick smaka på björkriset av kronolänsman efter att ha lagt en sten på tågspåret för att se vad som skulle hända när tåget kom. Lyckligtvis upptäcktes stenen i tid och när länsman var klar med björkriset så var det så “att blott stumparne funnos qvar”.

18980824_Kalmar

Klippet kommer från tidningen Kalmar 24 augusti 1898

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *