Skjuten till döds 1942

Det är något med Gunnar Georg Leijon som gör att jag inte kan få honom och hans öde ur tankarna. Denne unge man, född 1920 i Munka Ljungby, föll den 10 maj 1942 offer för en rysk kula när han som frivillig stred för Finland i fortsättningskriget. Omständigheterna var dessutom sådana att man var tvungen att lämna kvar hans kropp. Till hans minne och andra frivilliga stupade svenskar vars kroppar inte kunde tagas om hand finns en minnessten på kyrkogården Sandudd i Helsingfors.

gunnar_george_lejon

Strax efter att Gunnar fyllde fem år dog den ena av hans yngre bröder bara ett par dagar efter födseln och några månader senare dog mamma Astrid 28 år gammal. Mindre än ett år senare hade pappa Otto gift om sig med änkan Lilly vars man hade avlidit i hjärnhinneinflammation efter att de bara varit gifta i drygt två månader. Gunnar fick därefter åtta yngre syskon. Den yngsta föddes dock efter hans död.

1936 skrivs Gunnar in i Sjömanshuset i Helsingborg. I deras rullor har jag hittat två tjänstgöringsbetyg från 1938. Från Marcia som utgick från Råå mönstrar han av dagen efter sin 18-årsdag i Sundsvall. I augusti och september är han på S/S Oscar Gorthon från Helsingborg, via östersjöhamnar till England och slutligen avmönstring i Varberg. Han tjänstgör som jungman, uppvisar ett gott uppförande och god tjänstbarhet.

betyg_marciaArkivDigital: Sjömanshuset i Helsingborg EVIII:33 (1938-1939)

 

oscar_gorthonArkivDigital: Sjömanshuset i Helsingborg DIaa:60 (1938-1938)

I december 1938 flyttar han från hemmet i Hillarp till Örebro, Längbros församling och Livregementes grenadjärer, I3.  I Finland tjänstgör han sen som frivillig i Frivilligbataljonens 2a jägarkompani, blir tilldelad Frihetsmedalj I och klass II vid Hangö.

I boken Svenskarna vid Jandeba av Nicolas von Schmidt-Laussitz kan man läsa om händelseförloppet den 10 maj 1942 vid Jandeba när Gunnar stupade. Fotografiet överst i inlägget kommer också från boken.

Svenskarna_vid_Jandeba

Gunnar är inte någon släkting till mig utan dök upp i en annan släkt jag forskar på. Efter att i princip nu ha gått igenom alla uppgifter från diverse tillgängliga kyrko-och församlingsböcker är planen under våren att leta vidare i andra arkiv, som Krigsarkivet och arkiv i Finland.

Over and out!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *