Titanic

Strax före midnatt den 14 april 1912 kolliderade Titanic med ett isberg och sjönk. I de första rapporterna till Sverige kunde man läsa att alla passagerare hade räddats.   Senare stod det klart att det var många som saknades och befarades ha omkommit.   I Dalpilen den 1912 kunde man läsa att ett hundratal svenskar var ombord på Titanic. Tre av dessa var från Dalarna: Hilda Hellström, Frans Sindell och Lars Forslund. I artikeln visste man inte om de hade överlevt.   Hilda Hellström: Åkte tredje klass och hon överlevde. Hon kom med i en av de sista livbåtarna. Trots protester från övriga i livbåten hjälpte hon en man från vattnet ombord på livbåten. Efter ankomst till New York satt hon häktad några dagar för att hon utsatt de andra för fara. Enligt uppgift blev hon sedan så rädd för vatten att hon aldrig återvände till Sverige. Hilda dog 1962 och är begravd i Memorial Park, Skokie, Cook, Illinois, USA (Sektion C, Lot 515, Grav 2) Källor: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000064020 http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-survivor/hilda-maria-hellstrom.html I Kalmar den 24 april 1912 rapporteras det att kabelångaren Ninia är på väg att bärga omkomna efter Titanic. Ombord har man 150 likkistor och 180 ton is. I New York Tribune den 16 april kunde man se bilder på några av de promineta personerna som varit ombord på Titanic, tillexempel Mrs George Widener från Philadelphia, John Astor, Mrs John Astor, Mrs William E Carter från Philadelphia och Isidor Straus, New York.  

Skärtorsdag 1880

Hönan var inte riktigt överens med sin förre ägare om att hon skulle flytta. Dagen efter försäljningen begav hon sig tillbaka till sitt gamla rede för att värpa. Trots att hon färdats under ett skynke till det nya stället lyckades hon hitta tillbaka.   Klippet kommer från Svenska tribunen den 7 juli 1880

Väring – sänkt av tysk u-båt 1917

Ångaren Väring från rederi A/B Henckel i Helsingborg sänktes av en tysk u-båt, SM U-78 7 februari 1917. Hela besättningen klarade sig.   Klippet kommer från Svenska amerikanaren den 19 april 1917.

Svar på tal

David Munch af Rosenschöld ger en snygg pik till en näsvis man vid en middag i Helsingborg… i gamla testamentet var det visserligen en stor märkvärdighet, att åsnor förmåddes tala, men i våra dagar skulle det ändock vara märkvärdigare, om man kunde förmå åsnorna att tiga Klippet kommer från tidningen Gamla och Nya Hemlandet utgiven i Amerika 2 april 1907  

Sträjk i Hälsingborg

Allmän sträjk bland måleriarbetarna i Helsingborg från den 3 april 1906. Genom förhandlingar hade man kommit överens om det mesta men att inte dricka sprit under arbetstiden ville målarna inte gå med på! Klippet kommer från Pacific Tribune, utgiven i Amerika 19060425  

Flickors uppfostran 1907…

För 110 år sen kunde man läsa i tidningen Hvad gagnar det en flicka, som genomgått högskolan, att hon kan några latinska fraser, när hon blir gift med en ung man, som icke frågar efter hennes latin och finner henne oduglig att baka en kaka bröd eller steka ett stycke kött? Klippet kommer från tidningen Gamla och nya hemlandet, publicerad i Amerika 2 april 1907 Ernst Skarstedt (1857-1929) Wikipedia