Humor år 1900

Viss humor förändras, annan fungerar fortfarande…

Klippet kommer från Kalmar den 5 februari 1900
Klippet kommer från Kalmar den 5 februari 1900
Post Categories: Gamla tidningar
Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *