9 maj 1878

I Vänersborg undersökte man färgseendet hos lärljungarna i skolan och fann ett par grönblina, ett par rödblinda och ett antal med svagt färgsinne..

18780509_Tidning_for_Wenersborgs_stad_och_lan

Post Categories: Gamla tidningar
Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *